Энергияны тудырушы көздер: желді энергетика, биоотын және фотоэлектр
Шикізат пен өнімдерді жан-жақты қайта жасау
Өмір туралы ғылым
Ақпараттық және телебайланыстық технологиялар

Телекоммуникационные системы и технологии

  1. Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Системный анализ и информационные технологии

  2. Сети и телекоммуникации

  3. Системный администратор