Энергияны тудырушы көздер: желді энергетика, биоотын және фотоэлектр
Шикізат пен өнімдерді жан-жақты қайта жасау
Өмір туралы ғылым
Ақпараттық және телебайланыстық технологиялар

Новые биопрепараты

  1. Биопрепараты

  2. Журнал «Биопрепараты. Профилактика, диагностика, лечение»

  3. Фарматека (Для практикующих врачей)