Энергияны тудырушы көздер: желді энергетика, биоотын және фотоэлектр
Шикізат пен өнімдерді жан-жақты қайта жасау
Өмір туралы ғылым
Ақпараттық және телебайланыстық технологиялар

Ядерная и водородная энергетика

  1. Вестник Национального ядерного центра Республики Казахстан

  2. Известия вузов. Ядерная энергетика