Table of Contents Table of Contents
Previous Page  13 / 138 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 138 Next Page
Page Background

10

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ҒЫЛЫМ

АКАДЕМИЯСЫНЫҢ АКАДЕМИГІ, БИОЛОГИЯ

ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ ДОКТОРЫ, ПРОФЕССОР

І.Р. РАХИМБАЕВТЫҢ ҒЫЛЫМИ ЖƏНЕ ЕҢБЕК

ҚЫЗМЕТІНІҢ НЕГІЗГІ КЕЗЕҢДЕРІ

Білімі, ғылыми дəрежелері мен атақтары

Ізбасар Рахимбаев 1936 жылы 20 қазанда Алматы облы-

сы, Рахат ауылында, қызметкер отбасында дүниеге келген.

1954.

Алма-Ата қаласындағы Жамбыл атындағы № 18

орта мектепті бітірді.

1960.

К.А. Тимирязев атындағыМəскеуауылшаруашылық

академиясын бітірді.

1967.

Мəскеу тамақ өнеркəсібі технологиялық инсти-

тутының Ғылыми кеңесінде «Биохимическая и техноло-

гическая характеристика проса Казахстана» тақырыбында

биология ғылымдарының кандидаты ғылыми дəрежесін алу

үшін диссертация қорғады. Ғылыми жетекшісі – КСРО ҒА

корреспондент мүшесі профессор В.Л. Кретович.

КСРО (Кеңестік Социалистік Республикалар Одағы)

Министрлер Кеңесі жанындағы Жоғарғы аттестациялық ко-

миссиясының шешімімен «Биохимия» мамандығы бойынша

биология ғылымдарының кандидаты ғылыми дəрежесі

берілді.

1977.

Қазақ КСР Ғылым академиясы президиумының

шешімімен «Физиология растений» мамандығы бойынша

аға ғылыми қызметкер ғылыми атағы берілді.

1981.

КСРО Ғылым академиясы Өсімдіктер физиоло-

гиясы институтының мамандандырылған Ғылыми кеңесінде

(Мəскеу қ.) «Физиология роста и развития луковичных рас-