Table of Contents Table of Contents
Previous Page  15 / 138 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 138 Next Page
Page Background

12

Еңбек жолы

1955-1960.

К.А. Тимирязев атындағы Мəскеу ауылша-

руашылық академиясының студенті.

1960-1963.

Қазақ КСР (Кеңестік Социалистік Респуб-

ликасы) Ғылым академиясы Ботаника институтының

өсімдіктер биохимиясы лабораториясының кіші ғылыми

қызметкері.

1964-1967.

Мəскеу тамақ өнеркəсібі технологиялық

институтының аспиранты.

1968-1969.

Қазақ КСР Ғылым академиясы Ботаника

институтының өсімдіктер биохимиясы лабораториясының

аға ғылыми қызметкері.

1970-1980.

Қазақ КСР Ғылым академиясы Бас ботани-

калық бағының өсімдіктер физиологиясы лабораториясының

меңгерушісі.

1981-1987.

С.Н. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік

университетінің өсімдіктер физиологиясы жəне биохимиясы

кафедрасының меңгерушісі.

1988-1992.

Қазақ КСР Ғылым академиясы Бас бота-

никалық бағының директоры.

1993.

Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым акаде-

миясы президиумының Қаулысына сəйкес Ұлттық биотех-

нологиялық орталықтың ғылыми жетекшісі болып тағайын-

далды.

1993-2006.

Өсімдіктер физиологиясы, генетикасы жəне

биоинженериясы институтының директоры (бүгінде Өсім-

діктер биологиясы жəне биотехнологиясы институты).

2007

-

қазіргі уақытқа дейін.

Өсімдіктер биологиясы

жəне биотехнологиясы институтының бас ғылыми қыз-

меткері.