Table of Contents Table of Contents
«Ғылым ордасы» Ғылыми кітапханасының сирек қорындағы парсы тіліндегі кітаптардың каталогы Next Page
Information
Show Menu
«Ғылым ордасы» Ғылыми кітапханасының сирек қорындағы парсы тіліндегі кітаптардың каталогы Next Page

 
Мазмұны
7

Алғысөз
13

Предисловие
22

Introdution
30

Тарих
38

Археология
57

География
59

Биография
62

Ислам
63

Құран
69

Басқа діндер мен конфессиялар
82

Философия
85

Медицина
89

Саясат
90

Заң
95

Сөздіктер
96

Филология
105

Әдеби шығармалардың аудармалары мен оларға жазылған түсініктер
107

Иран әдебиеті бойынша зерттеу жүұыстары
110

Көркем әдебиет
115

Аударма әдебиет
153

Энциклопедиялар
164

Мерзімді басылымдар
156

Каталогтар
165

Оқулықтар
164

Ic жүргізуге арналған кітаптар
179

Жинақтар
181

Түрлі такырыптарға жазылған шығармалар
183

История
243

Археология
260

География
262

Биография
265

Ислам
266

Коран
272

Другие религии и конфессии
284

Философия
287

Медицина
291

Политика
292

Законы
297

Словари
298

Другие трехязычные словари
302

Филология
307

Переводы литературных произведений и комментарии к ним
308

Научно-исследовательские труды по литературе Ирана
311

Художественная литература
316

Переводная литература
353

Периодические издания
356

Энциклопедии
363

Каталоги
364

Учебники
366

Книги по делопроизводству
378

Сборники
380

Разное
382