Table of Contents Table of Contents
Рахимбаев Избасар: Биобиблиографический указатель Next Page
Information
Show Menu
Рахимбаев Избасар: Биобиблиографический указатель Next Page

 
МАЗМҰНЫ
134

Оқырмандарға
10

Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының академигі, биология ғылымдарының докторы, профессор І.Р. Рахимбаевтың ғылыми және еңбек қызметінің негізгі кезеңдері
12

Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының академигі, биология ғылымдарының докторы, профессор І.Р. Рахимбаевтың ғылыми және ғылыми-ұйымдастырушылық қызметінің қысқаша очеркі
23

Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының академигі, биология ғылымдарының докторы, профессор І.Р. Рахимбаевтың өмірі мен еңбектері туралы әдебиет
35

Еңбектерінің хронологиялық көрсеткіші
37

Авторлық куәліктері мен патенттері
88

Академик І.Р. Рахимбаевтың редакциясымен шыққан еңбектері
91

Халықаралық және республикалық форумдаға қатысуы
92

Академик І.Р. Рахимбаевтың ғылыми жетекшілігімен қорғалған докторлық және кандидаттық диссертациялар
98

Еңбектерінің әліпбилік көрсеткіші
102

Бірлесіп жазған авторлар көрсеткіші
126