Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 138 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 138 Next Page
Page Background

УДК 01

ББК 91.9:7

Р 27

Рахимбаев Ізбасар: Биобиблиографиялық көрсеткіш

/ Құраст.: Д.Ш. Ахметова, биология ғылымдарының

кандидаты,А.А.Нұржанова, биология ғылымдарының

докторы, Г. Мадиева, ғылыми қызметкер. Библиогр.

ред.: Т.В. Вдовухина, Ғ.И. Белгібаева, А.Ж. Сақанова.

– Алматы: «Ғылым ордасы» РМК Орталық ғылыми

кітапхана, 2017. – 134 б.: сурет. [«Қазақстан ғалымда-

рының биобиблиографиясы» сериясы].

ISBN 978-601-7815-39-4

УДК 01

ББК 91.9:7

Жауапты шығарушы

Белгібаева Ғ.И.

ISBN 978-601-7815-39-4 © Орталық ғылыми кітапхана,

2017

Р 27